جزئیات دایره ای

مجری سامانه تبلیغات قالب وردپرس ( مدیریت ویجکت های تبلیغاتی در تمامی سامانه های فعال )

تجربه: 5 سال

سن: 20 الی 30

محدوده حقوق و دستمزد: 2500000 الی 4000000

جای خالی: 1

طبیعت شغلی : تمام وقت

تاریخ ارسال : 2022.02.18

آخرین تاریخ : 2022.02.21

تخصص مورد نیاز شناخت کامل قالب وردپرس و استفاده از پلاگین های مورد نیاز .

تخصص در طراحی صفحات UX متناسب با عملکرد سامانه تبلیغاتی .

اشتغال به صورت کاملا دورکاری میباشد .

استارت فعالیت با قرارداد کاری ثبت خواهد شد و مبلغ 100.000.000 تومان سفته با مشخصات فرد در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت .

جهت ثبت درخواست فرم را پر کنید و عکس کارت ملی خود را پیوست فرم نمایید سپس ارسال را بزنید .

کار تابستانی

عنوان شغلی: مجری سامانه تبلیغات قالب وردپرس

تعیین: مدیریت ویجکت های تبلیغاتی در تمامی سامانه های فعال

تجربه: 5 سال

سن: 20 الی 30

محدوده حقوق و دستمزد: 2500000 الی 4000000

جای خالی: 1

طبیعت شغلی : تمام وقت

تاریخ ارسال : 2022.02.18

آخرین تاریخ : 2022.02.21

اکنون درخواست دهید