جزئیات دایره ای

متخصص لاراول و php ( - )

تجربه: 1 الی 2

سن: 20 به بالا

محدوده حقوق و دستمزد: توافقی

جای خالی: 5

طبیعت شغلی : پیمانی

تاریخ ارسال : 2023.09.19

آخرین تاریخ : 2023.09.30

با سلام به یک متخصص لاراول و php نیازمندیم کار به صورت دورکاری و پیمانکاری میباشد. تعهدکاری میبایست بالا باشد. در صورت تمایل به همکاری و داشتن تخصص لازمه پیام دهید
کار تابستانی

عنوان شغلی: متخصص لاراول و php

تعیین: -

تجربه: 1 الی 2

سن: 20 به بالا

محدوده حقوق و دستمزد: توافقی

جای خالی: 5

طبیعت شغلی : پیمانی

تاریخ ارسال : 2023.09.19

آخرین تاریخ : 2023.09.30

اکنون درخواست دهید