بنیانگذار

کلمه "Co-founder" نیز یک واژه انگلیسی است و به معنی "هم بنیانگذار" یا "هم موسس" است. در اینجا، "Co-founder" به فردی اشاره می‌کند که به همراه یک یا چند نفر دیگر بنیانگذار یک سازمان، شرکت، یا پروژه است.

به طور معمول، عبارت "Co-founder" برای تشریح نقش فردی استفاده می‌شود که همراه با یک یا چند نفر دیگر، ایده‌ها، منابع، تلاش و تخصص‌های خود را به یک پروژه یا شرکت می‌آورد و در فرآیند تشکیل و رشد آن نقش اساسی دارد.

معرفی یک فرد به عنوان "Co-founder" به معنای این است که او به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم بنیانگذاری در آغازین مراحل شکل‌گیری یک سازمان حضور داشته است و در کنار دیگر همکاران، زمینه‌ها و ارکان اصلی آن را شکل داده است