آموزش ثبت سوال در انجمن متاورس برای انجام مصاحبه ثبت سوال درخواستی در انجمن متاورس برای انجام مصاحبه. توجه فرمایید در گام اول قبل از برگزاری جلسه مصاحبه میبایست سوالات در انجمن متاورس ایران مطرح شود.

برای برگزاری مصاحبه در زمینه متاورس رنگ برای آغاز کسب و کارخود, پایان نامه, گزارش و .... میبایست سوال هایی که میخواید در مصاحبه مطرح شوند را در ابتدا در انجمن متاورس ایران ثبت نمایید.

برای ثبت حتما ویدیو را مشاهده نمایید.

... ادامه مطلب