مدیر مالی(CFO)

CFO برچسب مدیر مالی (Chief Financial Officer) است. CFO مسئولیت های مالی و مالیاتی سازمان را بر عهده دارد و در حوزه های مالی و استراتژیک تصمیمات اجرایی می‌گیرد. وی به طور معمول به عنوان عضوی از هیئت مدیره و مدیریت ارشد سازمان فعالیت می کند.

وظایف CFO شامل مدیریت و نظارت بر حسابداری، مدیریت مالی، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی مالی، تحلیل و بررسی مالی، مدیریت خطرات مالی، ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و استراتژی‌های مالی و همچنین ارتباط با سهامداران و نمایندگان مالیاتی می‌باشد.

CFO باید دارای دانش گسترده‌ای در حوزه مالی و حسابداری باشد و بتواند تحلیل‌های استراتژیک و مالی را به‌طور دقیق ارائه کند. همچنین، این مسئولیت مهم نیازمند مهارت‌های مدیریتی برتر و قدرت تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیمات CFO تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر سازمان و عملکرد آن می‌گذارد.