محقق غیردانشگاهی

محقق غیردانشگاهی، فردی است که به صورت مستقل و خارج از محیط دانشگاه در زمینه تحقیق و پژوهش فعالیت می‌کند. این نوع از محققان معمولاً در صنایع مختلف، سازمان‌های غیرانتفاعی، کمیته‌ها و سایر موسسات کار می‌کنند.

محققان غیردانشگاهی می‌توانند در زمینه‌های مختلف مانند علوم اجتماعی، علوم پزشکی، علوم زیستی، فناوری اطلاعات و غیره فعالیت کنند. آن‌ها می‌توانند به تحقیق و بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کاری خود بپردازند و نتایج تحقیقات خود را برای استفاده عموم منتشر کنند.

وظیفه اصلی محققان غیردانشگاهی، انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در حوزه تخصصی خود است. آن‌ها به طور معمول برنامه‌ریزی و اجرای تحقیقات را برعهده می‌گیرند، اطلاعات و داده‌های لازم را جمع‌آوری می‌کنند، تجزیه و تحلیل داده‌ها را انجام می‌دهند و نتایج را تفسیر می‌کنند. ضمن اینکه می‌توانند مقالات علمی بنویسند و در کنفرانس‌ها و سمینارها ارائه دهند.

هدف اصلی محققان غیردانشگاهی، افزایش دانش و فهم عمومی است. آن‌ها با کشف نتایج جدید و ترویج دانش، به پیشرفت علمی و فناوری کمک می‌کنند و می‌توانند در حل مشکلات عملی و ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها نقش مهمی ایفا کنند